Prefabrik Yapı

Mevcut prefabrik yapılara Operasyonal Modal Analiz Yönteminin uygulanması, deneysel ve teorik olarak elde edilen dinamik karakteristiklerin karşılaştırılması ve sonlu eleman modellerinin deneysel sonuçlara göre güncellenmesi yapılmıştır. Yaya üstgeçiMevcut prefabrik yapılara Operasyonal Modal Analiz Yönteminin uygulanması, deneysel ve teorik olarak elde edilen dinamik karakteristiklerin karşılaştırılması ve sonlu eleman modellerinin deneysel sonuçlara göre güncellenmesi yapılmıştır. Yaya üstgeçidi ve endüstri yapısı olmak üzere iki tip prefabrik yapı seçilmiştir. Seçilen prefabrik yapıların analitik ve deneysel frekansları arasında farklar gözlemlenmiştir. Eleman birleşme rijitlikleri dikkate alınarak sonlu eleman model güncellemesinden sonra deneysel ve güncellenmiş analitik sonuçlar arasındaki farklılıkların oldukça azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, güncellemeden sonra mod şekilleri arasında da iyi bir uyum gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, Operasyonal Modal Analiz Yönteminin prefabrik yapılarda güvenle uygulanabileceği görülmüştür. Farklı çevresel şartlar ve farklı eleman birleşimleri için hasarsız deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesinin bu alanda etkin sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ayrıca, hasarsız deneysel çalışmaların belirli zamanlarda tekrarlanmasıyla mevcut prefabrik yapılarda oluşabilecek muhtemel hasarların da önceden tespit edilmesi mümkün olabilecektir.
Binanın üç boyutlu modellemesi tamamlandıktan sonra (mimari modelleme ve düğüm noktaları), kullanılan yazılım projede ön görülen tüm elemanları (boyutlarına, kullanılan yan parçacıkları, vs. ayrıca tanıtarak) tek tek ekleyip her birine ayrı bir isim vererek montaj paftalarını ve üretici firmalara yollanacak detay paftalarını günceller, maliyet hesaplarını projede kullanılan her parçayı ekleyerek yeniler ve hatasız, gerçekçi bir sonuç elde edilmesini sağlar. Sağlıklı bir proje otomosyonu, yukarıda da belirtildiği gibi, proje sorumlusunun herhangi bir değişiklik yapmasına gerek kalmadan her türlü paftanın eş zamanlı güncellenip, birbirleriyle bağdaş bir sistem oluşturmayı ön görür ve bunun yanında hem parça üretimini gerçekleştiren firmanın hem de teknik ofisin sürekli güncel tutulmasını sağlar.

Hız; yapı üretimi ve temel işleri aynı anda yürütülebildiği için projenin hızlı tamamlanması ve dolayısıyla yatırımın hızla kazanca dönmesini sağlar
Kalite; Endüstriyel ortamda, etkin kalite kontrol ile yapı elemanı üretimi
Teknolojik Avantajlar; öngerme ve yüksek dayanımlı beton gibi teknolojik üstünlükler ile büyük açıklıklar ve özel geometriye sahip elemanlar gibi teknik avantajlar ve düşük maliyet sağlar
Hava Koşullarından Bağımsız (Kısmi) Üretim Olanağı
Yapımda Ekonomi: Kalıp maliyetinde tasarruf (1/20), İskeleden tasarruf, Malzemeden tasarruf (küçük kesitler, büyük açıklıklar) İş gücünden ve zamandan tasarruf, endüstriyel ortamda verimli yapı elemanı üretimi
Mimari Tasarımda Esneklik:   Büyük açıklıklar – bölünmemiş mekanlar Cephelerde form, doku, renk zenginliği
Çevre Dostu Teknoloji, Etkin Geri Kazandırma; düşük fire ve üretim atıklarının geri kazandırılması Temiz şantiye
Kolay bakım, uzun ömür
Yangına, korozyona direnç
Sabit fiyat, zamanında teslim
Yerli girdi kullanımı


Sanayileşme, bir üretim faliyetinin gelişmişlik düzeyini belirten en önemli göstergelerden birisidir. Bazı sektörlerin sektörlerin yüzyıl başında sanayileşme sürecine girmelerine karşın inşaat sektöründe bu süreç çok daha geç başlamıştır. İnşaat sektöründe sanayileşmiş üretimin yapıldığı alan PREFABRİKASYON’dur.
Prefabrikasyon binayı oluşturan taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan elemanların fabrika ortamında üretilmesi ve bir koordinasyon planı dahilinde şantiyeye nakledilerek birleştirilmesidir.
Sanayileşmiş üretimin kalite, hız, verimlilik, ekonomiklik ve süreklilik gibi bütün olumlu özelliklerini içeren prefabrikasyon teknolojisi, yapım teknikleri içinde bugün gelinen en ileri aşamadır.
Ülkemizde, betonarme yapılarda prefabrikasyon teknolojisinin yaygın olarak kullanılması 1960’lı yıllarda başlamıştır. Beton prefabrikasyon sanayinin bugün ulaştığı düzeyde ise her türlü az ve çok katlı yapılar (konut, ticaret, genel hizmet, eğitim, turizm, spor yapıları vb.) ulaşım yapı elemanları (boru, menfez, elektrik ve telefon direkleri, trafo binaları vb.) ve çevre düzeni elemanları yapabilmekte ve üretebilmektedir. Mevcut bilgi birikimleri, deneyimleri, teknolojileri ve kapasiteleri ile bu alanda çalışan firmalarımız, artık çağdaş Türk Toplumunun yapı, alt yapı ve çevre elemanları ile ilgili her türlü gereksinmelerine cevap verebilecek düzeydedir.

Gösterim Sayısı : 1715

Bizden teklif almak ister misiniz?

TEKLİF İSTE