Sıkça Sorulan Sorular
Arsa

Prefabrik evler; platform ve beton zemin üzerine inşa edilmektedir. İsteğiniz doğrultusunda hazırlanan prefabrik yapıya uygun olacak şekilde beton planı hazırlanmalıdır.

Evet. Seçmiş olduğunuz binanıza uygun beton planı uzman ekibimiz tarafından hazırlanarak size verilecektir.

Prefabrik evler imarlı arsalara yapılabilmekte olup bunun dışında ki yerlerde ilgili kurumlar tarafından belirlenen izinler dogrultusunda inşa edilebilmektedir.

Standart paket içeriğinde mutfak armatürleri bulunmaktadır.

Çatı yalıtım malzemeleri Osb, nem bariyeri, membran, camyünü şiltedir.

Prefabrik yapıların en önemli özelliklerinden birisi de hızlı imalat ve kurulum süresidir. Proje bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama konut teslimleri 10-12 iş günü sürmektedir.


Devlet

Prefabrik yapılar için imar izninin alınması gerekiyor. Yapı ruhsatı almak için belediye veya il özel idaresinin imar birimine yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı krokinin eklenmesi gereklidir. Prefabrik Yapılar İmar Kanunu’nun 20. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca yapılar, imar planına, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.

Konut veya iş yeri betonarme ile aynı vergilere tabidir.

Köy statünde olan yerlerde köy muhtarı ve ihtiyar heyetinden iki kişinin imzaladığı müsaade yazısı ile ilgili kuruma iş bitim belgesiyle başvurarak. Belediye ruhsatı ile yapılıyor ise iskan raporu veya inşaat ruhsatına iş bitim belgesi eklenerek ilgili kuruma başvurularak abonelik alınır.

Prefabrik Yapılar İmar Kanunu’nun 20. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca yapılar, imar planına, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.


Malzeme

Prefabrik yapıların ana taşıyıcı sistemi metal olup dış duvar ve ara bölmeleri Betopan panellerden oluşmaktadır.

Isı yalıtımı için TAŞYÜNÜ, EPS yada MİNERAL YÜN kullanılmaktadır. Su yalıtımı için çatı izolasyonunda membran ve nem bariyeri kullanılmaktadır.

Evet. Bina içindeki tüm standart elektrik ve su tesisatlarını üretici firmaya aittir.

Banyo malzemeleri duş teknesi ayaklı lavabo yer taşı veya klozet tüm aksesuarları ile teslim edilir.

Prefabrik binalarda dış duvar kalınlıkları 6-10-14cm, iç duvar kalınlıkları ise 6 ve 10cm olarak kullanılmaktadır.


Yapım

Belediyeden alınması gereken izin ve ruhsat işleri ve bina planına uygun olarak zemin betonun hazırlanması gerekmektedir.

Prefabrik binalar modüler yapıya uygun olarak tasarlanmaktadır, montaj ve de-montajlarda oluşacak %10-20 arasında ki zayiat dikkate alınarak işlem yapılabilmektedir. Sayı ile ilgili bir sınır olmamakla birlikte yapının yıpranma payı düşünülerek 6 montaj/de-montaj üstü önerilmemektedir.

Prefabrik yapılarda standart yükseklik 2,50mt - 2,80mt ve 3,00mt'dir.


Dayanıklılık

Deprem bölgesi şartları göz önünde bulundurularak üretilir.

Prefabrik binalar, yapının kurulacağı bölgedeki rüzgâr hızı, kar yükü, yağmur oranı gibi bilgiler dikkate alınarak projelendirilmekte olup, bu bilgiler ışığında üretim yapılmaktadır.

Betonarme yapılarda uygulanan boya tadilatı yapılmalıdır.